Verantwoording

De tekst van deze website heb ik naar mijn beste geweten en kennis voor u samengesteld. Ik kan geen verantwoording dragen voor eventueel vermelde feitelijke onjuistheden en gevolgen daarvan. Waar sprake is van mijn mening, hoeft u het niet met mij eens te zijn. Ik ben een ieder altijd dankbaar voor kritiek en/of correcties.

email

terug